24 november 2015

Usømmelighed paa Christianshavn.

Det synes som man formener der at kunne foretage sig hvad man vil, i særdeleshed den ringere folkeklasse. Således ses i denne tid i Overgaden Oven Vandet ved Store Søndervoldstræde det mest uanstændige forhold da daglig en mængde af gadedrenge, heriblandt nogle næsten voksne mænd, foretager sig al slags uorden i kanalen ved deres svømmen, hvorved de nøgne løber på gaden og næppe skulle man formode at al moral i vore tider skulle være sunket så dybt at sådanne uordener kan finde sted for den anstændige folkeklasses øjne som her er beboere hvor mandens kone og voksne døtre som ikke kan komme til vinduet uden at blive tilskuer til sådanne skændigheder skulle nødsages til således at tage sådant for godt.

(Politivennen nr. 347. Løverdagen den 24de August 1822, s. 5627-5628).

"i Overgaden Oven Vandet ved Store Søndervoldstræde ses daglig en mængde af gadedrenge, som foretager sig al slags uorden i kanalen ved deres svømmen, hvorved de nøgne løber på gaden". (Overgaden Oven Vandet 2015. Lidt til højre for midten ved gadelygterne ses Brøstes Gård, og efter det næste hus går Store Søndervoldstræde ind til venstre. Så gerningsstedet er her!. Eget foto).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar