23 november 2015

Vogt Ild og Lys!

Selv om hr. skræddermester Mørcks hus i Store Kongensgade nr. 264 hvor ilden udbrød den 11. i denne måned om aftenen kl. kvart i elleve, muligvis er så godt forsikret at selv om nævnte bygning brændte, så kan han holde sig skadesløs, så er det dog højst urigtigt at han pr interesse propper så mange mennesker ind i sit hus.

Personalet af lejere og fremlejere skal være 300 og mere mere, hvoraf de fleste bor i usle små huller, ja endog på det øverste loft hvor i taget er anbragt lemme for at skaffe disse fattige lys og luft. Opstår ildsvåde ved nattetid i disse 3 gamle bindingsværksbygninger, ville vist den størstedel af disse ulykkelige familier blive indebrændt, især hvis ilden kom nedefra. Naboer og genboer var måske udsat for lignende fare, da ikke alene brændevinsbrænderne Mørcks og Eigårds hølofter støder op til nævnte bygninger, men endog et pakhus i Akademigade hvori skal være et betydeligt varelager.


Man venter at skræddermester Mørck i fremtiden vil holde et strengere tilsyn med sine mange husbeboere. Hvilket han skylder enhver såvel i som udenfor nabolaget.


(Politivennen nr. 347. Løverdagen den 24de August 1822, s. 5630-5631).


Redacteurens Anmærkning.

Artiklen besvares i Politivennen nr. 349. 7. september 1822.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar