08 december 2015

Anmodning til Theaterdirectionen.

Ved opførelsen af stykket Robinson i England torsdag den10. i denne måned var der vist nok truffet de mest hensigtsmæssige foranstaltninger for at forebygge den uorden og støj man før har erfaret at have fundet sted ved opførelsen af dette og nogle andre stykker. Men denne orden kunne man have ønsket ikke var gået så vidt at fredelige og rolige mennesker der kom for at afhente deres familie, blev nægtet adgang til logerne når de ikke kunne fremvise billet. I over 12 år har anmelderen haft abonneret loge. Men der er aldrig blevet krævet at han skulle forevise nogen billet. Og det har været, og så vidt han ved er tilfældet i almindelighed. 

At den vagthavende officer den pågældende aften har haft ordre for sig, er der vist ingen tvivl om. Men da det for de pågældende også er ubehageligt at blive bortvist derfra hvor man tror at have ret til at komme, og altså for ikke at indlade sig i vidtløftigheder, må gå sin vej og overlade kone eller børn at komme hjem hvorledes de kan, så kan man ikke undlade at ønske at den respektive teaterdirektion i forvejen havde ladet eller i fremtiden ville lade bekendtgøre offentligt at enhver der vil afhente nogen fra skuespilhuset, skal være forsynet med adgangsbillet, og at han i mangel af samme ikke kan blive ladt ind. Eller også føje denne betingelse til de øvrige konditioner som køberne af logerne må indgå, når de på de årlige auktioner lader sig tilstå en loge.

(Politivennen nr. 381. Løverdagen den 19de April 1823, s. 6176-6178).