03 december 2015

Bør Indfødte tilsidesættes for Udlændinger?

I Adresseavisen nr. 17 læses en bekendtgørelse af en dame nylig indrejst fra Paris hvori hun anbefaler sig som modehandlerinde og syerske. Ved den lejlighed finder indsenderen sig foranlediget til at bringe i erindring hvor krænkende det er for landets egne børn at tilsidesættes for sådanne fremmede. Især nu da lejligheden til erhverv er så ringe i enhver klasse. I 15 år har jeg været stadens borger, svaret alle pålæg og ved min næringsdrift givet mange fattige familier underhold. Men i nuværende uheldige periode har dette som så meget andet forandret sig, og min næringsvej kan nu ikke engang ernære mig selv med familie. 

For at bidrage til vores underhold ville min kone begynde med skræddersyning og indleverede en med attester forsynet ansøgning om bevilling hertil. Men skønt hun er dansk født, blev det afslået hende fordi jeg sidder i en såkaldt næringsvej der nu er så utilstrækkelig at den næppe kan indrente så meget som huslejen beløber. Således blev hendes gode forsæt ved stræbsomhed at komme sin mand til hjælp aldeles tilintetgjort, skønt hun ser at adskillige drister sig til, endog uden bevilling at modtage sytøj for betaling hvorved de både undgår at betale næringsskat og gebyr for bevillingen.

A. Maubach.

(Politivennen nr. 370. Løverdagen den 1ste Februari 1823, s. 5994-5996).