02 december 2015

Spørgsmaal til det venskabelige Selskab.

Med forundring erfarer man at Selskabet for Musikkens Udbredelse holder musikprøve hver torsdag aften og undertiden generalforsamling (hvorved selskabets medlemmer indbetaler kvartalskontingentet) i det Venskabelige Selskabs værelser i gården nr. 63 på Østergade.

Da der i selskabets kontrakt med ejeren af gården ikke findes anført den klausul at selskabet er berettiget til at videre fremleje eller udlåne dets værelser og lejligheder, og det er gårdens ejer særdeles ubehageligt at se sine værelser og trapper forslidte af 2 til 300 fremmede uvedkommende personer, så udbeder man sig foreløbig at den virksomme økonomiske direktør for det Venskabelige Selskab hr,. Herforth, bogholder på St. Croix Sukkerraffinaderi nøje vil forklare sig i hvilket forhold Selskabet for Musikkens Udbredelse med hensyn til dets værelser står i til det Venskabelige Selskab.

(Politivennen nr. 369. Løverdagen den 25de Januari 1822, s. 5985).


"Med forundring erfarer man at Selskabet for Musikkens Udbredelse holder musikprøve hver torsdag aften og undertiden generalforsamling i det Venskabelige Selskabs værelser i gården nr. 63 på Østergade." (Østergade ved Kongens Nytorv omkring 1840. Før og Nu, 1917)


Erklæring, i Anledning af Spørgsmaaålet til det venskabelige Selskab.

At grosserer Bindfeils enke med nogen misfornøjelse har læst det i forrige nr. af Politivennen fremsatte spørgsmål til det Venskabelige Selskab der som bekendt har værelser i den nævnte gård der tilhører hende, undlader jeg ikke herved efter hendes anmodning at tilkendegive. Ligesom jeg også er bemyndiget til at erklære at hun ikke ved nogen som helst ytring har foranlediget fremsættelsen af nævnte spørgsmål, langt mindre givet fuldmagt til dets offentliggørelse.

J. Jetsmark.

(Politivennen nr. 370. Løverdagen den 1ste Februari 1823, s. 5997-5998).


Redacteurens Anmærkning

Selskabet for Musikkens Udbredelse talte bl.a. Georg Gerson (1790-1825). Selskabet skal have spillet en stor rolle i det københavnske musikliv. Det Venskabelige Selskab (grundlagt 1783) havde 1820 226 medlemmer. De to selskaber kan ses som levninger af klubfænomenet som især florerede i 1700-tallet, men som var stærkt på retur på Politivennens tid. P. A. Heiberg skrev visen "Frihed, lighed og venskab" til selskabet i 1794, formentlig under indflydelse af den franske revolution.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar