05 december 2015

En styg Uorden i Dyrkøb.

Hver morgen finder man ved at passere Dyrkøb en del indpakkede ekskrementer kastet ud på gaden. Og undertiden kommer sådanne skarpe skud flyvende en i møde når man kommer i terrænet mellem bagbygningerne af nr. 5, 6 og nr. 7. Man er overbevist om at sådant ikke udkastes fra førstnævnte gård, da man er temmelig sikker på at dette sker fra sidstnævnte sted hvor flere håndværkssvende og drenge har til huse. En sådan væmmelig tilsøling af gaden er i sig selv utilbørlig. Men dobbelt bliver den det når man betænker at forbigåendes gadefred bliver forstyrret. Man håber derfor at vedkommende vært eller mester vil sørge for at denne stygge uorden i hans gård fjernes.

(Politivennen nr. 377. Løverdagen den 22de Marts 1823, s. 6120-6121).