04 december 2015

Fornøden Oplysning for unge Haandværksmestre, som agte at løse Borgerskabsbrev.

Mange har vist lært af erfaring at formaliteter i denne forunderlige og foranderlige verden nogen gange kan blive til fataliteter for den der kender lige så lidt til det juridiske væsen som en sjællandsk bonde til makaronisuppe. Men indsenderen heraf havde dog ikke drømt om at der kan møde så mange forhindringer og indvendinger når man for at blive af med sine penge vil løse borgerskabsbrev. Historien er kort fortalt denne: 

For omtrent et halvt år siden gjorde indsenderen heraf sit mesterstykke som snedker. Det bestod i et chatol med behørig dør, fyldning og karm. Nævnte mesterstykke blev som skik og brug er, forevist den høje magistrat og som så vidt han ved også fandt højsammes bifald. Da han nu for nogen tid siden blev sindet at ville løse sit borgerskabsbrev som snedkermester, henvendte han sig om et sådant til den høje og velvise magistrat efter i forvejen at have forsynet sig med en attest fra det Kongelige Tegneakademi om at det chatol han havde forfærdiget som mesterstykke, i et og alt svarede til den model han før havde tegnet. Men hvor slukøret blev han ikke da man sammesteds betydede ham at den attest han medbragte fra Akademiet ikke var lovformeligt affattet fordi døren derpå ikke var anført og at han af den grund måtte skaffe en anden attest. 


"For omtrent et halvt år siden gjorde indsenderen heraf sit mesterstykke som snedker. Det bestod i et chatol med behørig dør, fyldning og karm. Han havde i forvejen forsynet sig med en attest fra det Kongelige Tegneakademi om at det chatol han havde forfærdiget som mesterstykke, i et og alt svarede til den model han før havde tegnet." (Bakkehusmuseet. Eget foto 2015).

Nå ja, Herregud, tænkte han. Vi er jo alle skrøbelige mennesker og kunne derfor let overse en eller anden småting. Han ilede da straks op på Akademiet for at få en ny attest og han begav sig så atter op til den høje og velvise magistrat i den trygge forvisning at enhver vanskelighed nu måtte være hævet. Dog nej! Det gik ham som så mange andre, håbefulde unge mænd der endnu er langt fra målet når de først tror at være det nærmest og han fik såmænd og sandelig endnu intet borgerskabsbrev på grund af at hverken fyldning eller karm var anført på ovennævnte attest. 

For at ikke flere som ham skal komme til at gennemgå en lignende skærsild vil han hermed råde enhver ung mester der agter at tage borgerskabsbrev, foreløbig at konsultere en jurist eller anden kyndig mand, der kunne underrette ham om alle de formaliteter han ved sådan lejlighed har at iagttage og derved blive fritaget for så ofte at løbe forgæves.

R. Kongsted.


(Politivennen nr. 375. Løverdagen den 8de Marts 1823, s. 6074-6077).


(Politivennen nr. 373 22. februar mangler)Kristen Kristensen har igen overtaget bladet. 


Redacteurens Anmærkning

Borgerskabsbrev var nødvendigt for enhver der have egen virksomhed. Kun de mere velstillede havde et sådant. Håndværkerne i øvrigt var organiseret i lav eller håndværksfag som varetog svendenes og mestrenes faglige og sociale problemer. Endnu længere nede på rangstigen var daglejere, håndlangere mm. som udgjorde langt hovedparten af Københavns og købstædernes befolkninger.