07 december 2015

Hvorlunde Christianshavns muntre Ungdom forlyster sig paa Søn- og Helligdage.

Søndag eftermiddag den 16. marts kom en stor sværm af drenge, små og store farende forbi indsenderens vinduer. De morede sig med hurraskrig og piben i fingrene. Årsagen til al denne støj var en gammelagtig soldat der vel var en smule beskænket, men i øvrigt gik meget ordentligt på gaden og passede sig selv. Desuagtet vedblev drengene at forfølge ham med deres afskyelige støj så at manden til sidste ikke vidste hvordan han skulle bære sig ad for at undslippe deres ubehagelige forfølgelse. Havde der blot (som før var tilfældet) boet en politiassistent på Christianshavn da ville sikkert denne uorden snart være fjernet.

Søndag eftermiddag den 23. marts fandt samme afskyelige hurraskrigen og piben sted. Ligeledes langfredag eftermiddag. Man ønsker ærbødigst at de ansvarlige vil tage nærværende linjer ad notam.


(Politivennen nr. 380. Løverdagen den 12te April 1823, s. 6156-6157).