01 december 2015

Ønske om en ny Slamkiste i Vimmelskaftet.

At den høje magistrat ved enhver lejlighed sørger for bekvemmeligheden ved omlægningen af stadens stenbro, derom er man på flere steder overbevist. Dog tillader anmelderen sig den frihed at anmærke en fejl begået ved omlægningen af Gl. Amagertorv. Den nemlig at stenkisten over Kokkegade er borttaget (af hvilken grund vides ikke). At det har forhindret det gamle vandafløb har man desværre dagligt haft prøver på, da vandet i sommermånederne stod stille og stank af mangel på afløb. Og for tiden har det formet en isskorpe som gør en af stadens hovedpassager så farlig at flere såvel dag som aften falder og slår sig. 

Således skete der i onsdags den 8. januar et farligt styrt. En hest hvorpå sad et postbud, gled under ham. Og manden slog sig således at han måtte køres på hospitalet. Ligeledes gled forleden dag et par heste foran en bryggervogn. Og kun med megen umage var det muligt at få dem rejst fra dette tilfrosne sted. 


"Kælderetagen under gården på hjørnet af Gl. Amagertorv og Kokkegade er også udsat for at fyldes med vand." (Eckersberg tegnede i 1802 dette hjørne af Amagertorv og Kokkegade, Nuværende Amagertorv 24 fra 1905. Som det ses er der ikke nogen kælderetage i denne ejendom)

Kælderetagen under gården på hjørnet af Gl. Amagertorv og Kokkegade er også udsat for at fyldes med vand. Hvilket ville have været tilfældet nytårsdags aften kl. 11, dersom vægteren ikke havde gjort beboeren opmærksom på det ved at kalde ham op fra sin seng og forhindre denne ulykke som han ligeledes flere gange såvel i sommer som i efteråret har været udsat for. Denne mand har i nogle og tredive år beboet denne kælderetage. Han har hver nat kunnet ligge rolig i sin seng. Men nu svæver han i frygt for at komme til at svømme i vand. Han ønsker derfor at denne mangel må tildrage sig høje ansvarliges opmærksomhed og forventer at en stenkiste må blive anlagt over dette sted således som den lå før i tiden for at forhindre disse og flere uberegnelige ulykker.

(Politivennen nr. 367. Løverdagen den 11te Januari 1822, s. 5953-5955).


Redacteurens Anmærkning

Kokkegade var den del af nuværende Valkendorfsgade som forløb langs Helligåndskirken.