10 december 2015

Tiggerkneb.

1) De fleste aftener i vinter har en lille fattig dreng opholdt sig enten på Østergade eller mellem samme og Knirschs gård på Kongens Nytorv for at betle. For at bevæge forbigående til medlidenhed forstår han den kunst at græde, tilsyneladende af hjertens grund. Og på spørgsmålet hvad han mangler, giver han enten til svar: min mor er død og jeg er så sulten, eller: min mor og mine 2 små søstre ligger syge og har intet at spise. Anmelderen har hørt endnu flere variationer på dette omkvæd, og da han er hader af alt hvad der kan kaldes kneb og bedragerier om det så er for at få brød, kan han ikke undlade at vække opmærksomhed for denne dreng, for at de ansvarlige muligt ville tage sig af ham og undersøge forældrenes forfatning.

"De fleste aftener i vinter har en lille fattig dreng opholdt sig enten på Østergade eller mellem samme og Knirschs gård på Kongens Nytorv for at betle." (Østergade med Kongens Nytorv i baggrunden. Hjørnehuset på venstre side var der Knirsch' gård lå)

2) En anden ditto har anmelderen også ofte set om aftenen i Krystalgade og det omliggende terræn samt i Pilestræde i enden mod Østergade. Det er en temmelig høj person, klædt i en gammel grå frakke og tysktalende. Han beder altid om rejsepenge da han foregiver at han skal rejse til Tyskland. Men hidtil har han vel ikke kunnet få indsamlet det fornødne. For anmelderen har nu set ham i nævnte gader i over et halvt år. Han plejer ellers ligesom fra at baghold at komme bag på folk, især når det er kvinder og indjager da ofte disse skræk ved sin pludselige tiltale sent om aftenen i de mindre besøgte gader.


(Politivennen nr. 383. Løverdagen den 3die Mai 1823, s. 6210-6211).

Redacteurens Anmærkning

Carl Joseph Knirsch købte i 1817 Hotel d'Angleterre. Her havde der ligget hotel siden 1755, først som fransk traktørsted. Navnet kom dog først til i 1791. Det brændte i 1795 og blev herefter videreført i adelspalæet Den Gramske Gård (Ahlefeldts Gård) på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv. Det gik fallit 1813. På Politivennens tid foregik her keglespil, billard og udskænkning af fine likører for det bedre borgerskab. I 1875 gennemgik hotellet en gennemgribende ombygning hvorefter det fik sit nuværende udseende.