21 januar 2016

Advarsel mod Bedragerier.

Da indsenderen den 18. august sad roligt ved sit arbejde, kom en middelmådig høj, gammelagtig, mager og koparret person klædt i en ulden strikket trøje, blå bukser, rød hue på hovedet og træsko på fødderne ind på værelset og hilste fra grosserer Rissing der boede i Vimmelskaftet nr. 26, og bad at jeg ville komme dagen efter mellem kl. 9-11 til ham for at modtage en stor del fordelagtigt arbejde der skulle være færdigt i hast, da hele familien skulle rejse. Tillige talte han meget fordelagtigt om grossererens formue og rigdom og de store fordele indsenderen kunne have ved dette arbejde når herskabet fandt sig fornøjet. Idet han ville til at gå, bad han om at få byttet 1 rigsbankdaler i småpenge. 

Dette skete. Men da han ser sedlen og småpengene forlanger han 1 rigsbankdaler, 1 mark, 14 skilling som efter hans sigende netop var den sum han straks i nærheden skulle betale nogle karle han den dag havde lejet til at hjælpe sig på pakhuset. For efter hans fortælling var han formand for arbejderne, hvorved han roste sig af store fordele som bestod deri at han på egen hånd turde sælge kaffebønnerne til 30 skilling pr. pund og de fineste vine til en meget lav pris, og derfor modtager betalingen. Han tilbød indsenderen af disse varer. Men da jeg for denne gang ikke ville have noget, gik han med det løfte straks at komme tilbage med de 7 mark, 14 skilling og at jeg skulle også få hans arbejde når han blev ærligt behandlet. 


Efter han var gået, faldt det mig ind at sende bud til nr. 26 i Vimmelskaftet. Men da hverken dette nummer eller den nævnte grosserer var at finde, indså jeg at den person var en bedrager og da jeg senere har erfaret at han hos andre familier har drevet samme håndværk i nogle år, så holder jeg det for min pligt at advare medborgere for at lade sig bedrage af denne skurk.


(Politivennen nr. 452. Løverdagen den 28de August 1824, s. 9111-9112)


"Den anmeldte bedrageriske person formodes at være den samme som den 16 i forrige måned på lignende vis fik 4 mark og en flaske og hvis herre skulle bo i Løvstræde nr. 122". (Løvstræde set mod Gråbrødretorv. Nr. 8 ligger på højre side med skiltet "Butik til leje" efter Det Grønlandske Hus. Stedet ligger kun få hundrede meter fra Skoubogade 4. Bogelskere vil måske huske at Haase lå her. (Eget foto, 2015)


I anledning af det i Politievennen No. 452 Indrykkede om Bedrageri.

Den i dette stykke anmeldte bedrageriske person formodes at være den samme som den 16. i forrige måned på lignende vis fik 4 mark og en flaske og hvis herre skulle bo i Løvstræde nr. 122. Men hvilket fandtes urigtigt. Dette bekendtgøres til advarsel for at man kan tage mærke på denne bedrager. Hans påklædning var i et og alt den samme som beskrevet i bladet, undtagen den røde nathue.


(Politivennen nr. 454. Løverdagen den 11te September 1824, s. 9142-9143)

Redacteurens Anmærkning

Vimmelskaftet nr. 26 er siden 1859 Skoubogade 4 hvis nuværende bygning er fra 1828. Løvstræde nr. 122 hedder siden 1859 nr. 8. Bygningen er fra 1734 og eksisterede altså på artiklens tilblivelsestidspunkt.