21 januar 2016

Et Laugs Ønske.

I Adresseavisen fra den 29. juli var der indført en annonce fra urtekræmmernes oldermand om at ingen uberettiget måtte falbyde eller ombære urtekram til salg, og den som handlede mod dette kunne forvente at blive tiltalt efter loven. Det var ønskeligt om isenkræmmernes oldermand ville foranstalte en lignende annonce for om muligt med det at forebygge den betydelige handel som for tiden drives af omløbende koner og piger med forskellige slags isenkram, såsom knapper, bordknive, foldeknive, sakse, spejle og mange flere sorter. Og i tilfælde at dette ikke bar frugt, da at sørge for at få sådanne personer afstraffet ifølge lavsartiklerne. At sådan handel finder sted, kan man dagligt erfare såvel på Vestergade, Frederiksberggade og i alle gæstgivergårde. Indsenderen af dette er af den uforgribelig mening at sådan uskik ikke bør tåles længere, selv om rygtet siger at nogle af lavets egne kræmmere af egennytte skulle forsyne disse uberettigede handlende med forskellige af disse varesorter.

(Politivennen nr. 452. Løverdagen den 28de August 1824, s. 9113-9114)

"At sådan handel finder sted kan man dagligt erfare såvel på Vestergade, Frederiksberggade og i alle gæstgivergårde" (En kræmmer falbyder sine varer ved Garnisonskirken. Kunden ser ikke særlig interesseret ud.H. G. F. Holm, 1840)

"I Adresseavisen fra den 29. juli var der indført en annonce fra urtekræmmernes oldermand ..."