04 januar 2016

Bøn om en Vej for Gaaende om Natten

Da den tid nu nærmer sig at Københavns indbyggere besøger skoven eller venner på landet og på grund af det først kommer til Nørreport efter kl. 12, så foreslår en mand der ofte har haft lejlighed til at se hvilken fare de gående er udsat for, når de som meldt kommer til porten efter denne tid, at der omkring Nørreports bomhus blev anlagt en vej for gående om natten. Lokalet er særdeles bekvemt til det, og udgifterne der vel kunne udredes af ingeniørkorpset som nyder godt af portens ståen åben, kan ikke blive betydelige. Man drister sig derfor til at håbe at ovennævnte tages i nærmere overvejelse, for det er for sent når der er sket ulykke. Det har indsenderen set let kan ske, og fodgængerne såvel som de kørende og ridende kan blive hurtigere ekspederet, hvilket ikke er tilfældet nu.

(Politivennen nr. 430. Løverdagen den 27de Marts 1824, s. 6951-6952)

Nørreport omkring år 1800.


Redacteurens Anmærkning

Som den eneste af de fire porte stod Nørreport på artiklens tid åben hele natten. Man kunne mod ekstra portpenge komme ind og ud, dog ikke fragtvogne og bøndervogne med læs.