16 januar 2016

En farlig Explosion i Laxegaden.

Sidste torsdag aften gik indsenderen sammen med en god ven gennem Laksegade hvor en mængde mennesker stimlede sammen uden for huset nr. 193. På vores spørgsmål om hvad der var på færde, erfarede vi at der skete en meget farlig eksplosion i nævnte hus for nyligt, på grund af at et par unge mennesker der logerede på 3. sal samme sted, havde begået den uforsigtighed at eksperimentere med små patroner fyldt med krudt. Den skræk og forbavselse der ramte både naboer og genboer, såvel over at høre knaldet som ved at se en umådelig krudtdamp fare ud af vinduerne, gjorde at mange troede der var ildløs i huset.

"I Laksegade stimlede en mængde mennesker stimlede sammen uden for huset nr. 193 På vores spørgsmål om hvad der var på færde, erfarede vi at en meget farlig eksplosion i nævnte hus skete for nyligt". (Laksegade 193, nu 28 midt i billedet hvor nu det smalle hus med den blåmalede stueetage er. Eget foto, 2015)

Dog blev denne frygt tilintetgjort da vores lige så nidlære som altid årvågne brandmajor hr. oberstløjtnant Schmidt øjeblikkelig efterlod sine brandfolk til at føre tilsyn med det passerede, indtil ingen fare mere var at frygte. Uagtet der også såvel i dette blad som i flere andre offentlige blade har været advaret om det farlige og skadelige der er en følge af at omgås med sådanne brandbare materialer, så synes det næsten som det meget mere tager overhånd i stedet for at mindskes. Årsagen hertil tror indsenderen at være den at det endnu er tilladt at sælge sådanne brandbare sager, hvorved mange unge og uerfarne, såvel drenge som voksne personer, der aldeles ikke kender til måden hvorledes man skal omgås sådant, ofte meget let kommer til skade derved.


Det ville derfor være ønskelig om vedkommende ikke overlod sådanne brandbare materialer til andre end dem som medbragte attest for at de virkelig forstod at omgås med sådanne ting.


(Politivennen nr. 441. Løverdagen den 12te Juni 1824, s. 8027-8028)

Redacteurens Anmærkning

Laksegade 193 hedder siden 1859 Laksegade 28. Huset eksisterer ikke i dag. Det nuværende hus er fra 1882. Laksegade 26 er fra 1798 (det hvide hjørnehus på foto) og Laksegade 30 fra 1797. Selvom huset således er væk, giver fotoet et indtryk af husrækken på artiklens tidspunkt.