16 januar 2016

Er Politieplacaten om Fortougsretten hævet?

Med skønsom tak modtoges nævnte plakat og nytten af dens tydelige og bestemte forskrifter blev erkendt. Men hvorfor er denne allerede glemt, efter så kort tids forløb? Eller er den mod anmelderens tro ophævet?

Overalt, men især på Østergade, puffes man atter af bærebøre, kurve, bærekarle, bærekoner etc., pirres i øjnene og på hattene af paraplyspidser. De respektive damer synes heller ikke at kende højre fra venstre. Eller vil de muligvis afprøve mandfolkenes høflighed? Hvem vil i almindelighed ikke også vise dem skyldig respekt, med opofrelse af sin fortovsret. Men at man næsten skal nedtrædes, både hverdag og søndag, af de slemme, pyntede voksne københavnske drengebørn der kommer arm i arm som de sammenlinede bønderheste, eller et helt og halvt kavalleri i tarok, er et mere end ubehageligt og utåleligt lapsevæsen. 


"Overalt, men især på Østergade, puffes man atter af bærebøre, kurve, bærekarle, bærekoner etc., pirres i øjnene og på hattene af paraplyspidser" (Østergade, Illustreret Tidende 5. maj 1861).

Hvorledes kan sådant rime sig sammen med det antagne fornemme væsen? Et uvoksent, tølperagtigt dansebodsvæsen og al den hvide og fine staffage med og uden snøreliv? O! Tempora! O! Mores! O! Holberg! Hvad om ikke alene Politivennen skæmtede med dem derom, men også det højlovlige politivæsen gav dem fornøden lærdom desangående.

(Politivennen nr. 442. Løverdagen den 19de Juni 1824, s. 8047-8048)