20 januar 2016

Gjentagen Anmodning til Vedkommende ved Almindelig-Hospital.

Allerede forrige år er i Politivennen omtalt en gul væske som flyder ud fra Almindelig Hospital i rendestenen og afgiver en fæl rådden stank. De ansvarlige har intet gjort for at få denne ækle stinkende væske ledt fra hospitalet ud i kanalen. Årsagen til det er helt ubegribelig for anmelderen da hospitalets beliggenhed er af den beskaffenhed at dette ækle fluidum let ved en rende som dog ikke kan koste uhyre summer, kan ledes gennem forrige østersøiske handels plads i kanalen, hvorved Amaliegades beboere bliver forskånet for at indånde denne ækle stank.

"En gul væske flyder ud fra Almindelig Hospital i rendestenen og afgiver en fæl rådden stank". Almindelig Hospital omkring 1819 ifølge H. G. F. Holm.

Den der på fastende mave passerer denne vej når dette stinkende og dampende gule tager flugten gennem rendestenen, kan ikke andet end ækles og få kvalme.

Amaliegades beboere anmoder herved igen de ansvarlige at træffe den foranstaltning at dette gule for udløb til kanalen, for ellers bliver de nødsaget til opsøge højere ansvarlige da de i nogle år har været plaget af en utålelig stank.

(Politivennen nr. 451. Løverdagen den 21de August 1824, s. 9090-9091)

Redacteurens Anmærkning

Der klages i Politivennen nr. 698, lørdag den 16. Maj 1829, s. 310-312 over hospitalets ringe udseende og vedligeholdelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar