10 januar 2016

Kirkeuorden

Ved i søndag eftermiddag at overvære højtideligheden i Frederiks Kirke på Christianshavn stødte indsenderens opmærksomhed straks på adskillige uordener, jeg havde nær sagt svinerier, som aldeles ikke var passende i en kirke, og allermindst ved en højtidelighed hvor Deres Kongelige Majestæter sammen med en talrig forsamling var tilstede.

For det første var hele galleriet hvor indsenderen befandt sig overalt fuldt af støv og spindelvæv til megen besvær for de tilskuere som befandt sig der.

For det andet bemærkede man at ovenover prædikestolen (man minder om at alter, prædikestol og orgel er bygget sammen i et) lå på den ene side en bunke høvlspåner, og den anden nogle sønderbrudte sten eller andet. Dette udviser dog virkelig fra de ansvarliges side en besynderlig ligegyldighed for ordens vedligeholdelse i en så smuk kirke og især ved en højtidelighed, hvorved man kunne vente mange ville være til stede.

(Politivennen nr. 437. Løverdagen den 15de Mai 1824, s. 7070-7071)

"Hele galleriet hvor indsenderen befandt sig, var overalt fuldt af støv og spindelvæv til megen besvær for de tilskuere som befandt sig der. Ovenover prædikestolen lå på den ene side en bunke høvlspåner, og den anden nogle sønderbrudte sten eller andet." (Christianskirkens tårn er år 2015 udsat for byggestøv. Eget foto, 2015)

Redacteurens Anmærkning

Betegnelsen Frederiks Kirke bruges og brugtes normalt om Marmorkirken. Der er formentlig tale om Christianskirken der oprindelig hed Frederiks Tyske Kirke. I den anden store kirke på Christianshavn Frelserkirke er orgel, alter og prædikestol ikke bygget sammen. I Christianskirken er alter og prædikestol sammenbygget. Jeg har ikke noget bud på hvilket højtidelighed der skulle have fundet sted søndag den 9. maj med overværelse af militærdiktator Frederik VI med frue.