10 januar 2016

Et ligesaa ubehageligt som uventet Favnetag.

Det er ikke sjældent at man ved at passere Østergade om aftenen kan blive standset i sin gang af letsindige fruentimmer. En ubehagelighed som i sandhed mange med mig ønskede sig befriet for, i særdeleshed på en af stadens hovedgader. Man vil ikke indlade sig på om enten sådanne mennesker er skadelige for det almene eller ej. Men indsenderen nærer det vist nok rimelige ønske at der kunne føjes sådanne anstalter at man måtte blive forskånet for deres tiltale, der som oftest ender med grovheder og skældsord, når man ikke vil indlade sig med dem. 

"Det er ikke sjældent at man ved at passere Østergade om aftenen kan blive standset i sin gang af letsindige fruentimmer."  (Troels Lund. Københavns Museum).

For at vise hvor vidt deres uforskammethed kan gå, anføres her en tildragelse som skete for nogle dage siden. Ved at gå gennem Østergade om aftenen kommer et sådant menneske og kaster sig om halsen på indsenderen der fuldstændig forstenes ved at blive berørt af et menneske som næppe så menneskelig ud. Enhver der ikke er sunket lige så dybt som et sådant væsen, vil sikkert forskrækkes ved sådant og ønske at lignende ikke oftere skal møde. Vores ellers så påpasselige politi ville vist heller ikke her forsømme at drage omsorg for sådanne uordeners ophævelse.

(Politivennen nr. 437. Løverdagen den 15de Mai 1824, s. 7068-7070)