09 januar 2016

Jacob Vægter ved Langebro.

Hvem af de mange der dagligt passerer vejen forbi Blåtårn over Langebro, kender ikke denne mageløst dumdristige, grove og tølperagtige person, nemlig Jacob Vægter? Hvem både blandt høje og ringe er ikke ofte i forbigående ganske uforskyldt blevet overøst af denne ondskabsfulde karl med de mest ærekrænkende og uforskammede skældsord og grovheder? Hvilken skildvagt der har haft post ved Blåtårn, er ikke en gang imellem på den mest krænkende og mærkbare måde blevet fornærmet af nævnte person der som en bulbider har overfuset dem med de bitreste skældsord uden at disse turde nærme sig hans hytte, hvorfra han brøler: Her er Jacob Politimester! Men hvad er du? Du er soldat, men jeg er privat, og der kan du kysse, etc. etc. 

Hvor mange gentagne klager er der ikke indløbet til politiet over ham, og hvor ofte skal han ikke være blevet revset for de fornærmelser han har tilføjet en og anden? Men erfaringen har desværre lært at al revselse hidtil har været fuldstændig frugtesløs. Da nu ovennævnte Jacob Vægter ikke alene må være til stor ulempe for enhver der enten af nødvendighed eller for fornøjelse vil passere Langebro og af frygt for at hånes eller udskældes af denne slemme ordgyder ligesom må smige og skynde sig forbi hans buldrehytte, men han endog meget forulemper beboerne der i nærheden med sine daglige optøjer og spektakler, så nærer indsenderen af dette og vist mange med ham det rimelige ønske at Københavns ellers så årvågne politi dog engang kunne finde et middel hvorved man kunne blive befriet fra dette mageløse menneske.

(Politivennen nr. 436. Løverdagen den 8de Mai 1824, s. 7046-7047)

"Hvem af de mange der dagligt passerer vejen forbi Blåtårn over Langebro kender ikke denne mageløst dumdristige, grove og tølperagtige person, nemlig Jacob Vægter?". Skribenten har formentlig gået denne vej ned af Frederiksholmskanal, hvor arresten Blåtårnfor enden til venstre i billedet. Kranen bag husene markerer hvor Langebro gik og man må formode at Jacob Vægter altså holdt til i området mellem kranerne. (Eget foto, 2016)


Svar fra Jacob Vægter

I anledning af det der er indrykket i Politivennen nr. 436 om Jacob Vægter ved Langebro så jeg mig nødsaget at besvare samme, så vidt mine ringe evner tillader. Indsenderen beskylder mig således for at være mageløs, dumdristig og tølperagtig person. Men mon samme øjeblikkelig kender de sande grunde eller mon en 68-årig mand med en talrig familie der kummerligt må sørge for deres underhold, ikke en gang imellem kunne komme i en fortvivlet stilling? Vel har jeg nogle gange været underkastet den høje rets retfærdige dom, men dette har jeg bødet for. Og det vedkommer således ikke offentlig beskæmmelse.
At den hr. indsender kalder mig ondskabsfuld, det udbeder jeg mig nærmere ført bevis for. For vel vil jeg tilstå at være bralmundet. Dog aldrig ondskabsfuld, uden påtalt fornærmelse skulle finde sted. Vist behøver ingen at snige sig forbi min af hans majestæt allerunderdanigst forundte fjellehytte uden at være folkesky. For lad Jacob kun braldre hvor han hører hjemme. Den indsigtsfulde mand bekymrer sig kun lidt om det.

Jeg må dertil tilføje til hr. indsenderen der formodentlig i forbigående har hørt som han behager at skrive mig brøle: Her er Jacob Politimester etc. Unægtelig har jeg sagt disse ord! Men mon indsenderen kender denne sag, hvorved disse ord forefaldt. Jeg finder det min skyldighed at give en nærmere forklaring på det, for skildvagten som i dette øjeblik havde post ved Blåtårn, behagede at komme over til min hytte med fornærmelige udtryk. Jeg henviste ham tilbage til sin post, unægtelig med ovennævnte ord. Hvad blev følgerne heraf? Jeg blev som arrestant ført til Vesterports vagt.

Men, hr. indsender, min sag var dog vist ikke så slem uagtet jeg af den ene skildvagt fik et bajonetstik i min højre hånd og blev trukket baglæns ud af min hytte, hvorved mit hoved blev såret. For efter min forklaring for den da vagthavende hr. løjtnant blev jeg med 2 mænd uden våben vejledt tilbage for pøbelens opløb til min bopæl.

Nærmere forklaring finder jeg mig ikke beføjet til offentlig at besvare. For at udsætte en gammel mand for hån er i sandhed ingen ret stor kunst.


Jacob Christesen

Redacteurens Anmærkning

Blåtårn er ikke det kendte tårn hvor Leonora Christine sad fængslet. Det blev nedrevet i 1732. Det var navnet på en arrestbygning for enden af Frederiksholms Kanal for bl.a. ulydige skuespillere og dansere fra Det kongelige Teater. Det blev nedrevet 1848. 

Langebro forbandt Vestervoldgade fra kystlinjen som gik omtrent ved den nuværende Bryghusgade med Langebrogade på Christianshavn. Den omtalte Jacob må altså have holdt til omkring Bryghusgade.