09 januar 2016

Venskabelig Anmodning til en Hundeeier paa Bondethinget i Roeskilde.

Da man ikke kan passere det såkaldte Bondetinget i Roskilde uden at man fra den ene til den anden ende bliver forfulgt af barber Schultz' hund og vist enhver som har sine ben kær, ønsker at være fritaget for sådan kærlighedsbevis, så anmodes ovennævnte hundeejer hermed om enten at afskaffe den eller holde den bundet. For det ville han modtage tak fra mange. Også forældre må med rette frygte for at lade deres børn gå denne vej så længe et sådant bidsk dyr gør den usikker

(Politivennen nr. 436. Løverdagen den 8de Mai 1824, s. 70457-7046)