01 januar 2016

Mere om Nytaarsgratulation.

Nytårsaften kl. halvotte kom en person der efter påklædningen og skiltet at slutte hørte til brandkorpsets værkgeseller, ned i en butik i Gothersgade for at aflægge sit: Glædeligt Nytår. Da man sagde ham at der samme dag allerede havde været nogle af hans kammerater med en bøsse og fået penge, svarede han at de var i alt 7 som skulle gå i denne gade og at de fordelte dem i flere hobe. Han vedblev at trygle. Men da man forsikrede at han ikke fik noget, gik han brummende bort og slog døren så voldsomt i efter sig at 2 store ruder af de såkaldte galleruder som her i København er vanskelige at få fat i sprang itu. 

Man kan i den anledning ikke undlade at ønske denne uskik helt forbudt eller at de som man tror ikke bør nægtes tilladelse til at gå omkring i husene for at tiltrygle sig penge måtte forsynes med et bevis på sådan tilladelse, og hvori personens navne samt gaderne hvori de måtte gå, burde være anført. Man ville da være fri for voldsomheder, hvorved kvinder og børn indjages stor skræk især når ingen mandfolk er tilstedet.

(Politivennen nr. 419. Løverdagen den 10de Januar December 1824, s. 6779-6780)

Oplysning angaaende en Anke over Nytaarsgratulanter.

Højtærede hr. udgiver.

De vil tilgive mig når jeg anmoder Dem om at følgende linjer måtte blev indført i Deres almennyttige blad som svar på den i bladet nr. 419 anførte klage over en uforskammet nytårsgratulant af en af det respektive brandkorps' værkgeseller Efter gammel vedtægt går de to ældste og tredje værkgesel på nytårsdag om i stadens forskellige kvarterer for at modtage hvad man vil give dem til indbyrdes deling. Disse værkgeseller bærer den reglementerede uniform, men ved denne lejlighed ikke skilt, dog med sig har de to bøsser med påskrift at disse tilhører nævnte værkgeseller. Fra ovennævnte værkgeseller er at undtage de tolv som forretter fanepost. Disse har kun tilladelse til at indfinde sig til nytårsgratulation hos brandkorpsets respektive officerer,men ikke til andre. Disse tilligemed strålemestrene, assistenter og pumpefolkene bærer det anbefalede skilt, men de tre sidst omtalte er endog underkastede straf fra korpsets side når de kræver nytår.


(Politivennen nr. 422. Løverdagen den 31de Januar December 1824, s. 6821-6822)