02 januar 2016

Ønske, Moden angaaende.

Til alle tider har moden i klædedragt hævdet sit herredømme over mængden, især i store stæder. Hvad der i et årti anses for uskønt og smagløst, roses og bæres i det næste som den højeste mode. Men hvad der er det værste er at det herredømme moden tilriver sig ofte grundes på sundhedens bekostning. Vores fortjente professor Tode plejede i sin Sundhedstidende dels at satirisere over, dels at ivre imod skadelige moder. Men da vi nu ikke har nogen som træder i hans fodspor, så tror anmelderen det ikke overflødigt at gøre almenheden opmærksom på at dr. Wagner, kongelig preussisk fysikus i Schweitzerkredsen har udgivet en bog under titel "Skadelige følger af snævre klæder", hvori han på det mest eftertrykkelige advarer de unge piger og deres mødre, de lærde, militæret og landmanden derimod og søger årsagen til hensygningen af vores fysiske og åndelige kraft i den alt for snævre påklædning. Det var at ønske at en kyndig mand ville oversætte dette lille skrift hvis læsning forhåbentligt ville gøre indtryk og afværge ulempe.

(Politivennen nr. 424. Løverdagen den 14de Februar 1824, s. 6860-6861)