08 januar 2016

Tak, og gjentagen Bøn, til Vedkommende, for den nye andlagte Allee ved St. Jørgens Søe.

I Politivennen nr. 432 er indrykket en bøn om en spadseregang langs Søerne uden for staden. Dette stykke var indgivet forrige år, men kom først i samme den 10. april 1824, altså efter den påbegyndte forskønnelse af den fodsti fra Gammel Kongevej til Ladegårdsvejen langs med St. Jørgens Sø som herefter vil blive en skøn alle for stadens og forstadens indbyggere der ikke kan andet end at takke bestyrerne af sammes anlæg for nydelsen af det. Indsenderen har talt med en af arbejderne som sagde at have hørt at der ved Peblingesøen til Nørrebro ligeledes skulle anlægges en alle og fodsti, og slutter heraf det er vedkommende bestyreres plan at denne skønne alle først skal ende ved Østerbro. Hvor megen taknemmelighed skyldes ikke for denne sundheden så behagelige spadseregang, helst når den her gentagne bøn måtte opfyldes at den blev åben for enhver da det ville være hårdt for de uformuende at se det skønne anlæg og ikke nyde dets behagelighed. Men endnu hårdere ville det være, hvis den der nu åbnes ved St. Jørgens Sø skulle fra dens istandsættelse blive lukket som de andre er. Dog er der ikke givet mindste årsag til at formode sådant, men snarere må man tro at ønsket bliver opfyldt til alles fornøjelse.

(Politivennen nr. 435. Løverdagen den 1ste Mai 1824, s. 7033-7034)


"Indsenderen har talt med en af arbejderne som sagde at have hørt at der ved Peblingesøen til Nørrebro ligeledes skulle anlægges en alle og fodsti". (Dosseringen med udsigt fra Nørrebro mod København, 1837. Købke, Statens Museum for Kunst)