09 januar 2016

Venskabelig Anmodning til Eieren af Huset No. 197 i store Regnegade

Indsenderen heraf der bebor et af nabohusene i Store Regnegade, har i den seneste tid bemærket at der i huset nr. 197 er et oplag af gamle klude som formodentlig derfra transporteres til papirfabrikkerne. Men da disse klude er så snavsede og ved udbæringen på vognen afgiver en så pestilentialsk stank at det er umuligt for beboerne af nabohusene at være i værelserne til gaden, når transporten sker, hvilket ikke er sjældent, så vover indsenderen at gøre ejeren opmærksom på det, så meget mere som indsenderen i vintermånederne har set kludekællinger og karle i aflukket under stueetagens trappe, hvor kludene oplægges, gå op med lys, som kunne afstedkomme skade. Og man ved at ejeren ikke har bortlejet nævnte aflukke til dette brug, men at ejeren af stueetagen har fremlejet det. Skulle ejeren ikke ville eller kunne forbyde dette oplag i sit hus, så vover indsenderen at fremsætte det ønske at der fra politiets side måtte gøres forbud mod sådant oplag i nævnte hus, da den utålelige stank disse klude afgiver vist er skadelig for sundheden.

(Politivennen nr. 435. Løverdagen den 1ste Mai 1824, s. 7029-7030)

"Disse klude er så snavsede og ved udbæringen på vognen afgiver de en så pestilentialsk stank at det er umuligt for beboerne af nabohusene at være i værelserne til gaden, når transporten sker." (Store Regnegade, med Ny Østergade hvor 3x34 er på vej ned ad. Det omtalte hus ligger udenfor fotoet til højre, ved siden af Seiftert Manufacturhandel på hjørnet hvor lastbilen holder).

Redacteurens Anmærkning

Store Regnegade 197 blev i 1883 sammenlagt med 198 til: 197 A og 198, hvorefter de kom til at hedde nr. 12-14 (Huset er fra 1742 og huser nu Ganni).