14 februar 2016

Er det Kobbersmedene tilladt at udøve deres Haandverk paa de offentlige Gader?

Enhver vil vist besvare nærværende spørgsmål benægtende, selv om den jævnlige erfaring viser at sådant undertiden finder sted.

Ikke alene at naboer og genboer såvel som forbigående personer på det ømfindtligste plages af denne støjen der som en torden
gennemryster den forbigående fra disse værksteder oprettet på gaden så at han ofte nødes til at gå en lang omvej for at undgå denne kanonade. Men endog såvel kørende som ridende personer står i fare for ved at passere et sådant sted selv at blive beskadigede og at beskadige andre på lemmer og helbred, ja vel endog miste livet.

"Naboer og genboer såvel som forbigående personer plages på det ømfindtligste af denne støjen der som en torden gennemryster den forbigående fra disse værksteder". (En kobbersmeds værksted. Christian Andreas Schleisner, 1859. Statens Museum for Kunst). 

Således gik det indsenderen da han for nogen tid siden kørte med 2 (ellers ikke sky heste) forbi tre kobbersmed på gaden der arbejdede og hamrede på en stor kedel, at nemlig hestene ved denne larm nær havde taget magten fra kusken og følgeligt løbet løbsk, dersom ikke denne havde været desto mere duelig i at køre og tøjet på hestene desto stærkere.

Vores ypperlige politi der i alle henseender sørger for stadens bedste og borgernes sikkerhed, vil vist også hæmme denne uorden ved kraftige foranstaltninger. Det var jo mere passende og mindre skadebefrygtende om disse håndværkere var forpligtet til at udøve dette fredsforstyrrende arbejde i gården ved, end netop på gaden uden for deres deres. Hvilket virkelig kan give anledning til stor skade.


(Politivennen nr. 497. Løverdagen den 9de Juli 1825, s. 9833-9834)