13 februar 2016

Et par Bemærkninger ved den ny Søbadeindretning.

Med megen fornøjelse har man bemærket den flid som bestyrerne af den nye søbadeanstalt gør sig for at skaffe indretningen alle mulige bekvemmeligheder og derved bringe den til en høj grad af fuldkommenhed. Den vil derfor sikkert vel optage enhver bemærkning eller ethvert forslag som kunne bidrage til det.

Der er truffet den foranstaltning at ligtornelæge hr. Weil opholder sig 2 dage om ugen, hver gang et par timer, i badeanstaltens lokale for med sin kunst at komme dem til hjælp der måtte forlange sådant. Men den bestemte tid synes meget knap og muligvis vil mange der ønsker hans hjælp, ikke kunne komme på de bestemte dage. Så det var vist nok ønskeligt - i fald hr. Weils tid tillod det - at han kunne komme fx 4 dage om ugen og især mellem kl. 11 og 2 da badene besøges hyppigt på det tidspunkt.


("På restaurationen kan man få mange slags forfriskninger, såsom porter osv. men ikke dansk øl. Dette synes underligt da øl er en meget almindelig drik." Rysensteen badeanstalt, Herreafdelingen set fra vejen langs havnen. Foto: Niels Ludvig Mariboe. Muligvis kort før anstalten blev nedrevet i 1893. Kreditering: Københavns Museum) 

Det er også et ønske at man når man går ind i konversationsværelset eller når man afleverede sin billet, får et nummer efter hvilket man da bliver kaldt frem når et badekammer bliver ledigt. For så er man sikker på at enhver får adgang efter sin tur og at ingen forret finder sted. 

På restaurationen kan man få mange slags forfriskninger, såsom porter osv. men ikke dansk øl. Dette synes underligt da øl er en meget almindelig drik, især på varme dage. For fremmede må det især være påfaldende at her sættes så lille pris på egne produkter at de i en dansk badeanstalt ikke kan få en flaske dansk øl.


(Politivennen nr. 497. Løverdagen den 9de Juli 1825, s. 9835-9837)

Redacteurens Anmærkning

Danske bryggerier var ikke begyndt at producere portere på Politivennens tid. Den blev formentlig importeret fra England, men ingen ved om den også blev opfundet her. Til gengæld ved man at den blev voldsomt populær. Og det er interessant at man allerede 18 år efter Københavns bombardement og 11 år efter Englandskrigenes afslutning har importeret porter, formentlig fra - England. Porterens oprindelse med den ristede malt forudsatte at man kendte til ristning af kaffe.