18 februar 2016

Et Par Brudstykker af Restaurateurens Priiscourant paa Dampskibet Prindsesse Wilhelmine, samt Raad til Publicum.

Til fornøden underretning for den eller dem der for fremtiden vil benytte det skønne dampskib Prinsesse Wilhelmine til og fra skoven eller andetsteds hen, vil anmelderen ikke undlade at bekendtgøre at man for en almindelig snaps cognac med vand der på ethvert sted her i byen betales med 4 til 6 skilling, blive afkrævet 1 mark, siger og skriver en mark, samt at man ligeledes må betale 1 rigsmark tegn for en flaske syrligt hvidtøl. Hvad øl der ikke er syrligt koster, ved anmelderen ikke. Men han må formode - hvad også synes at være rimeligt - at der kræves en endnu højere betaling for dette. 

Da restauratøren ved at lade sig betale så ublu, ret fører sig publikums forlegenhed til nytte, eftersom man ombord ikke har valget mellem hans og enhver anden restauration, så tror anmelderen at skylde dette dampskibs besøgende publikum at offentliggøre forestående og dertil at tilråde enhver der just ikke har lyst til at kast penge væk på denne måde, at forsyne sig med en lommepuffert for stille den mulige tørst der på hede sommerdage så let indfinder sig. En mere detaljeret underretning kan publikum med tiden vente sig.

(Politivennen nr. 500. Løverdagen den 30te Julii 1825, s. 9898-9899)