04 marts 2016

Hvorlunde en Fiskebløder lod Vandet løbe af sin Fisk til stor Ulempe og Forargelse.

Tirsdag den 30. maj da en stor del af stadens indbyggere var forsamlet på Amagertorv og de omligggende gader for at fryde sig ved skuet af deres elskede landsfader og hans høje familie, udskyllede en fiskebløder som formodentlig må bo der i nærheden, en flydende materie der opfyldte luften med stank i en temmelig stor omkreds. Enhver tilstedeværende ytrede sit mishag herover og fandt sådant upassende, da den ærede fiskebløder jo gerne uden at skade sin fisk kunne have beholdt dette rådne vand noget længere indenfor lukkede døre. Publikum skylder ham opmærksomhed for den sjældne måde hvorpå han tog del i dagens højtidelighed.

(Politivennen nr. 544. Løverdagen den 3die Juni 1826, s. 365)