19 marts 2016

Skrivelse fra Landet.

Den forbindelse som finder og må finde sted mellem landet og hovedstaden, gør det nødvendigt for folk fra landet at rejse til byen ofte. Hvad det imidlertid koster at rejse endog med sin egen befordring, og holde sine heste nogle dage på en gæstgivergård i København, er vist lige så bekendt som at landmanden må forstå den kunst at spare. Alt hvad der derfor kan spare ham rejsens omkostninger, må nødvendigvis være meget kærkomment for ham. Og af den årsag må han også vist påskønne den indretning som befordringsvæsnet har truffet med hensyn til den kvasi-diligence som afgår til bestemte tider fra Roskilde og København. 

"Skal man indfinde sig om morgenen i Roskilde, er man nødt til enten at rejse dertil om natten og da komme dårlig oplagt til byen." (Hestevogne og andre rejsende på vej til Roskilde fra øst, 1746)

Imidlertid tager indsenderen af dette sig den frihed at bemærke følgende: Det er bestemt at ovennævnte diligence eller hvad man vil kalde den, skal afgå fra Roskilde og morgenen og fra København om aftenen. For Roskilde by og nærmeste omegn kan dette muligvis nok være den mest bekvemme tid. Men næppe for hele det øvrige Sjælland. For skal man indfinde sig om morgenen i Roskilde, er man nødt til enten at rejse dertil om natten og da komme dårlig oplagt til byen. Eller også må man ligge over i Roskilde om natten hvorved igen spildes tid og penge. Den således fastsatte tid bevirker altså at folk længere ude fra landet enten slet ikke eller kun meget ubekvemt kan benytte nævnte befordring. Afgik vognen derimod om aftenen kl. 6-7 fra Roskilde og ved middagstid fra København, da ville man have formiddagen for sig i byen og kunne tage ud igen til en passende tid.

(Politivennen nr. 559. Løverdagen den 16de September 1826, s. 620-621)