19 marts 2016

Bøn til Politiet paa Frederiksborg Amt, angaaende en farlig Tyr paa alfar Vei.

Søndag den 10. i denne måned gik to værgeløse fruentimmer på vejen mellem Frederiksborg og Asminderød. Lidt før den gård der tilhører hr. kaptajn Soelberg, kom en uvan tyr dem i møde. Og den havde vist nok gennemboret begge de vandrende hvis de ikke i største skynding havde retireret ind på den tilgrænsende mark og reddet livet ved at krybe op i en høstak. Her ville de dog kun have været sikre i en kort tid, hvis ikke to karle med knipler i hånden ved deres skrig var kommet dem til hjælp med at fordrive nævnte glubende tyr der havde skaffet sig adgang til den omgærdede mark ved med hornene at gennembore gærdet hvorefter den gav sig i færd med at splitte hæsen.

"Tyren havde vist nok gennemboret begge de vandrende hvis de ikke i største skynding havde retireret ind på den tilgrænsende mark og reddet livet ved at krybe op i en høstak." (Sortbroget tyr. Johan Lundbye, 1844. Statens Museum for Kunst). 

Da dette uvane dyr allerede skal have anrettet skade, ja endog efter sigende myrdet en røgter ved at jage hornene i siden på ham, så anmodes høje ansvarlige øvrighed om at skaffe den sat ude af stand til at beskadige de personer der færdes på alfar landevej. Nogle bønder som bor i Asminderød by, påstod at den tilhørte hr. kaptajn Soelberg. Andre mølleren på skæremøllen. Men da den opholdt sig ved den førstes mark og straks retirerede da den så karlene med kniplerne komme fra gården, så er det at formode at den kendte sine oppassere, og den løb da hen ad marken til de køer som stod på denne.

(Politivennen nr. 559. Løverdagen den 16de September 1826, s. 623-625)