01 april 2016

Advarsel til dem, der tage Billetter hos Logehøkere.

Indsenderen som ønskede at se "Kong Salomon og Jørgen Hattemager" der opførtes søndag den 14. i denne måned, henvendte sig til Hyskenstræde nr. 145, hvor han for 1 rigsbankdaler fik en billet til Litr. Q i anden etage. Denne loge er højest indrettet til 13 personer. Men ved ankomsten fandt anmelderen allerede 14 af forskellige førlighed sammenstuvet i den. Og mens han forsøgte at få en plads, kom endnu den 17. til. Til alt held havde en bekendt lejet den tilstødende loge, hvori 2 af omhandlede loges uheldige lejere blev optaget. Ellers havde de aldeles intet fået at se for de udlagte penge. 

På grund af det har man ikke villet undlade at henlede almenhedens opmærksomhed på denne nu så gængse handel, idet man vil meddele dem det råd at forvisse sig om at der ikke udlejes flere pladser end logen kan rumme, da det i modsat fald er klart at man kaster sine penge bort for at fylde de pågældende logehøkeres lommer. Ligesom man også vil råde disse til ikke at se så meget på den øjeblikkelige profit som til at drage omsorg for at den kan være af sand varighed.


(Politivennen nr. 578. Løverdagen den 27de Januar 1827, s. 61-62)

P. Klæstrup: Høkerloge.

Redacteurens Anmærkning

Der er tale om Johan Ludvig Heibergs første vaudeville som blev opført første gang 28. november 1825 på Det Kongelige Teater. Den ene af teatrets direktører, K. L. Rahbek havde ellers modsat sig opførelsen af sådanne "godtkøbsløjer", men publikum var begejstret og strømmede til som aldrig før. Hele 15 gange blev stykket opført den første sæson. Heiberg selv skrev at succesen skyldtes at den indeholdt lokalkomedie, og at den 
"ikke blot behagede hoffet og de højere cirkler, men den blev sunget på gadehjørnerne og i kældrene og skaffede teaterkassen en indtægt, selv fra den klasse som aldrig eller sjældent besøger komedien, mens tillige en stor mængde dannede mennesker, som i mange år havde trukket sig tilbage fra teatret og dets interesse, forførtes ved dette stykke til at komme tilbage..."