17 april 2016

Anmodning til Eieren af Stedet Nr. 274 i Rigensgade.

Det kan vist ikke være Dem ubekendt at Deres hus ofte er en tumleplads for rædselsscener der blev afstedkommet såvel om dagen og aftenen som om natten af den mængde mandlige og kvindelige lazaroner som har tilhold i Deres bopæl. De er vist heller ikke uvidende om at naboer og genboer natten imellem sidste mandag og tirsdag blev forskrækkede over den mageløse støj som foranledigedes at en i ordets mest bogstavelige betydning nøgen lazaron ynkeligt våndede sig over den mængde prygl der ude i deres gård regnede ned på hans blottede legeme.

Da sådanne optrin nu vist ikke længere kan have noget tiltrækkende for Dem og familie og da man gerne ønskede at have nattero, så tillader man sig herved at anmode Dem om for fremtiden at agere politimester i Deres eget hus, hvorved De da vil bevirke at en stor mængde mennesker uforstyrrede kan nyde den så nødvendige natlige hvile.

(Politivennen nr. 607. Løverdagen den 18te August 1827, s. 529-530).


Redacteurens Anmærkning

Adressen 274 Rigensgade er uklar. Matrikelnr. 274 var på Politivennens tid hvad der 1859 svarede til Adelgade 73. Fra 1954 blev den indlemmet i matrikel nr. 653 Dronningens Tværgade 52-54, fra 2008 Dronningens Tværgade 46-54.