16 april 2016

Skident Tractement paa Veien fra Østerbro til lille Rolighed.

Natten mellem lørdag den 11. og søndag den 12. i denne måned behagede det hr. gartner Danckert, ejer af stedet Skt. Petersborg på Østerbro, at udføre sit lokums indhold der var begyndt at flyde over, og aflæsse samme i en fordybning i hans have som støder tæt op til den i titlen nævnte vej.

("Det behagede hr. gartner Danckert, ejer af stedet Skt. Petersborg på Østerbro, at udføre sit lokums indhold der havde begyndt at flyde over, og aflæsse samme i en fordybning i hans have som støder tæt op til den i titlen nævnte vej". Bemærk de åbne kloakker mellem vejbane og fortorv. Købkes Østerbro i morgenlys, 1836. Statens Museum for Kunst)  

Anmelderen vil ikke indlade sig på at bedømme om og hvorvidt hr. Danckert er berettiget til selv at foranstalte sådant udført. Men bemærker kun at han var aldeles uberettiget til at skille sig af med sit skarn på en måde der i så høj grad ulejligede stedets beboere og de mange der om søndagen spadserer ad denne behagelige vej, dels for at nyde udsigten over Sundet og dels for at besøge hr. traktør Waldts så yndede restauration på selve Skt. Petersborg.

Man håber derfor at de ansvarlige efter at være blevet gjort opmærksom på denne lovstridige skarnudførsel - om søndag formiddag var skarnkulen NB endnu ikke ganske tildækket - ville belære hr. Danckert hvordan han bør forholde sig en anden gang, når han måtte have trang till at skille sig ved sådanne ildelugtende ekskrementer.


(Politivennen nr. 607. Løverdagen den 18te August 1827, s. 525-526).

Redacteurens Anmærkning 

Lille Rolighed var et landsted som lå hvor nu Gammel Kalkbrænderivej 16 ligger. Mange af "guldalderens" berømtheder holdt til her:  Oehlenschläger, J.P. Mynster, Steffens, Ingemann og A.S. Ørsted. Gartner Danckerts have lå ved Sortedamssøen, på Købkes billede ovenfor helt yderst til venstre.