11 april 2016

Vandpjadskere ved Lille-Nestved.

I kanalen omtrent lige ud for hr. Knud Jørgensen i lille Næstved kan man næsten på alle tider om sommeren se en hoben skødesløse drenge som ligger og pjasker i vandet med støjen og larmen. Deres usædelige stillinger og fæle grimasser er et højst modbydeligt syn, for gående, sædelige mennesker som skal passere her forbi, når de vil gå ud til Frederikslund for der at glæde sig i den fri natur. Nævnte drenge er dels fra Næstved og dels fra landet. For at standse denne uskik burde man henvise disse fæle pjaskere til et fjerne badested. Anmelderen anbefaler denne bemærkning til den ansvarlige autoritets forsorg.

(Politivennen nr. 600. Løverdagen den 30de Juni 1827, s. 405).

"Deres usædelige stillinger og fæle grimasser er et højst modbydeligt syn". (Næstved, Jens Holm, 1826. Statens Museum for Kunst)

Redacteurens Anmærkning

Lille Næstved er benævnelsen på Næstved på vestsiden af Suså og er på alder med Næstved selv. De var forbundet med Store Bro. Landevejene gik på Politivennens tid mod Slagelse og mod Karrebæks­minde/Skælskør. Jeg er ikke så lokalkendt at jeg kan lokalisere Lille Næstved på ovenstående billede. I det omfang det da overhovedet er dokumentarisk