05 maj 2016

Bøn om nogle Forbedringer i Charlottenlunds Skov.

Det er anmelderen heraf meget behageligt at erfare at erindringen i dette blads nr. 615 fra forrige år angående borthugning af de gamle hasler som aldeles havde overlevet sig selv, i Charlottenlunds Skov ikke har været uden virkning da man i disse dage har fundet mange bunker af denne hugning ligge hist og her i nævnte skov, formodentlig til salg og bortkørsel. Man tvivler ikke på at en sådan borthugning efter omstændigheder vil blive fortsat til næste vinter, og det vil være til skovens forskønnelse når unge skud kommer op hvor de gamle blev hugget væk.

Men hvad der endvidere endnu kunne være til forbedring, ja endnu mere snarere en nødvendighed i nævnte forlystelsesskov og som synes endog for øjeblikket at være et meget forargeligt skue, er det at det lokum der er anbragt ved den venstre ende af teltene, står så aldeles bart og blottet for alt skjul. Især må det være ubehageligt for damerne at blive så frit beskuet af alle i nærheden gående eller stående mandspersoner når de efter naturens orden nødvendigvis skal besørge denne ellers så aldeles nødvendige bekvemmelighed. 

"Ved den venstre ende af teltene står det anbragte lokum så aldeles bart og blottet for alt skjul." (J. P. Møller: Parti i Charlottenlund Skov, 1830. Statens Museum for Kunst).

Anmelderen henstiller derfor dels til forvalteren på Charlottenlund og dels til lejerne eller ejerne af teltene, som begge formodes at have betydelige fordel af Københavns indbyggeres og andres besøg i nævnte skov, enten at opsætte et højt risgærde eller også et plankeværk af brædder foran nævnte lokum som helt kan skjule samme fra de to sider og derimod kun åbne en sådan adgang til samme bagfra ved en eller to små omveje så især damerne kan besøge samme ubemærket. Bedre og mere ønskeligt ville det være om der blev indrettet endnu et andet lokum og at det ene udelukkende blev bestemt for damer og det andet for kavalerer, dog noget fra hinanden.

Måske et af Gentofte sogns fattiglemmer ville kunne finde rigeligt udkomme så længe sommeren varede ved at holde alt i orden, såsom ved at lukke op og i, ved at besørge rengøringen osv. For de fleste der besøgte indretningen, ville vist nok gerne give en skærv til den nødlidende opvarter.

(Politivennen nr. 646, Løverdagen den 17de Maj 1828, s. 318-320).