16 maj 2016

Klage over Forpagteren af Amagerports Bomintrader.

Mandag den 23. juli efter skarpskydningen på Amager, kom indsenderen omtrent kl. halv ti ved Amagerports bom med en bræddevogn som han måtte tage i mangel af en rustvogn. Da vognen var brugt ved opsamlingen af de afskudte kugler, var den naturligvis benyttet til kongelig tjeneste, og desto mere forundrede det derfor indsenderen at blive anholdt af bommanden som erklærede at det var ham aldeles ligegyldigt om den var brugt til kongens tjeneste eller ej. Men indsenderen heraf skulle betale 11 skilling for at komme ind. 

Da indsenderen kun havde en fem rigsbankdalers seddel og frygtede for ved omvekslingen at blive bebyrdet med en mængde kobberpenge som bommanden havde i hånden, erklærede han at han ingen penge havde hos sig og forlangte at køre frit. For imidlertid at skåne de 2 fattige karle som sad på vognen, erklærede indsenderen sig villig til næste morgen at betale de 11 skilling. Men blev med uartigheder afkrævet et tilstrækkeligt pant, hvorpå han gav bommanden en guldring som næste morgen blev indløst. En så mageløs impertinence fortjener sikker at anmeldes for hans foresatte for at han tilbørligt kan blive straffet eller mulkteret. For de er beklageligt at en officer i kongelig tjeneste ikke skal kunne betros 11 skilling natten over.

(Politivennen nr. 657Løverdagen den 2den August 1828, s. 497-498)