15 maj 2016

Klage over Veien fra Nørrebro til Søborghus.

Et mærkeligt bidrag til de mange ulykker som næsten dagligt sker for de passerende på vejstykket mellem Nørrebro og Søborghus og som så himmelråbende taler for at forbedringen af dette vejstykke som passeres af mange dog engang blev påtænkt, synes det at være at en mand for ikke længe siden væltede midt på vejen af dette vejstykke og blev straks slået ihjel, uden at der på vognen var noget sådant læs som kunne bidrage til dens væltning. Og at dette ikke behøvedes, vil enhver som passerer vejen, endog på denne årets tid hvor dog ellers ethvert føre er fremkommeligt, ikke alene kunne overbevise sig om, men må endog undre sig over at der ikke høres oftere om sådanne ulykker.

En anden, men dog mindre sørgelig tildragelse som ligeledes er indsenderen bekendt, synes heller ikke her at stå på urette sted. En karl væltede nemlig ligeledes midt på denne vej for omtrent 2 år siden og brækkede sit ene ben på 2 steder, hvoraf han er en krøbling, skønt husbonden måtte betale 40 rigsbankdaler badskærerløn for ham. Da væltning i øvrigt hører til dagens orden på omtalte vejstykke, er det altså ikke vejen, men forsynet man har at takke for at der ikke dagligt høres om sådanne ulykker, hvorom indsenderen har haft lejlighed til at overbevise sig om da han har set holstenske vogne vælte på denne vej med 8 til 10 personer på, dels kavallerer, damer og børn. Dog uden at nogen er kommet til skade.

(Politivennen nr. 656Løverdagen den 26de Juli 1828, s. 492-494)