09 maj 2016

Udmærkede Gadedrenge paa Christianshavn.

Man kan ikke andet end beundre de christianshavnske gadedrenge af forskellig alder og størrelse for det mod og den uforfærdethed de dagligt giver prøver på. Ikke nok med at de med de allergemeneste skældsord fornærmer de forbigående, hvis udseende er så uheldigt at mishage dem. Men de forsøger også på distance de fra Amagerports vagt udsendte patruljer som skal jage dem fra volden, med skældsord og undertiden med småsten. På deres samlingsplads under volden for enden af Dronningensgade og Søndervoldstræde tillader de sig enhver frihed der falder dem ind, og man kan i den henseende ikke andet end rose de mange opfindsomme hoveder der findes blandt dem. 

Plankeværket om den derværende have tilhørende gården nr. 201 i Overgaden over Vandet er på utallige steder boret og skåret itu, stenfundamentet under det undergravet hvor ofte det end bliver istandsat, og indsenderen som ofte har haft lejlighed til at iagttage dette, kan ikke nok så meget undre sig over at det kan finde sted inden for Københavns volde at ejerne af haver bliver tvunget til at retirere ud af dem for de afskyelige pøbelagtige skældsord og de mange både små og store sten hvormed snese af gadedrenge behager at overøse dem. Indsenderen advarer alle spadserende mod at vælge denne promenade som både ubehagelig og farlig, især om aftenen. Men for resten også til enhver tænkelig tid uden for de unge herrers skoletid.

(Politivennen nr. 649Løverdagen den 7de Juni 1828, s. 365-366)

"På deres samlingsplads under volden for enden af Dronningensgade og Søndervoldstræde tillader de sig enhver frihed der falder dem ind." (Christianshavns Voldgade med Ovengaden oven Vandet forrest og Dronningensgade bagest. Voldstræderne ligger skjult bag de hvide bygninger fra 1894. Eget foto, 2016)

Redacteurens Anmærkning

Det må være tale om hvad der i dag hedder Store Søndervoldstræde, da Lille Søndervoldstræde på Politivennens tid hed Møllegade og først blev omdøbt til sit nuværende navn i 1859.