18 maj 2016

Venskabelig Erindring til theaterbesøgende Damer.

Da det Kongelige Teaters forestillinger nu forestår, så anmodes behageligst de damer som besøger parterrerne mv., at de vil være så betænksomme at lade deres solhatte (som dog ikke behøves der) blive hjemme for at skaffe de der sidder bagved den fornødne udsigt for hvilken enhver betaler. Hvis dette ikke efterkommes, nødsages man til at anmode den ærede direktion som viser al mulig omsorg for tilskuernes bekvemmelighed, at træffe de fornødne foranstaltninger også i denne henseende.

(Politivennen nr. 661Løverdagen den 30te August 1828, s. 572-573)