03 juni 2016

Anmodning til Herr' Brændeviinsbrænder og Danebrogsmand Brøndum.

Idet man fuldstændig erkender det hensigtsmæssige og nyttige i de forelæsninger som hr. brændevinsbrænder og dannebrogsmand Brøndum holder over måden, hvorpå brændevin mest rigtigt tilberedes, må man beklage at disse forelæsninger holdes dels privatim, dels med hensyn til deres oprindelige øjemed kun for et indskrænket personale, nemlig sådanne som selv agter at lære og drive denne næringsvej. Da det imidlertid er sandsynligt at en nøjere kundskab om den måde hvorpå landets vigtigste produkter lettest kunne forædles vil interessere et større publikum, tager man sig herved den frihed at anmode hr. Brøndum om at holde offentlige forelæsninger over samme genstand. 

Indsenderen mener ikke med det at de skal holdes gratis, men mod en vis moderat betaling, således at der for et helt kvartal eller semester blev udstedt et vist antal adgangskort uden hvilke ingen kunne overvære forelæsningerne. Ikke blot eksemplet af andre offentlige læreres adfærd i denne henseende, men også sagens interesse i og for sig smigrer mig med det håb at hr. Brøndum godhedsfuld vil opfylde denne anmodning såfremt uforudsete hindringer ikke måtte gøre det muligt.

(Politivennen nr. 683, Løverdagen den 31te Januar 1829, s. 69-71)