03 juni 2016

Raad til Tjenestetyende.

Pigen A.kom fra Jylland herover sidste november. Men for sent til at kunne træde i tjeneste i rette tid. Hun lod sig i avisen averteres fra en familie som hun kendte. Hr. B. melder sig, lover hende fæstepenge når hun straks vil følge ham, og A lader sig overtale i den formodning at hun ikke kan opsiges før til næste skiftetid. Fru B. vedbliver at love hende fæstepenge. Men 14 dage før nytår opsiges A til nytår. Hun studser, men hører at fejlen bestod deri at hun ikke havde modtaget de lovede fæstepenge. Idet hun priser sig lykkelig ved at være kommet i tjeneste hos folk der ikke som hendes forrige herskab skifter hver uge eller måned, kan hun derfor ikke andet end råde enhver tjenende i tide at sikre sig for en behandling som den hun har prøvet, ved ikke at lade sig love fæstepenge, men straks at modtage disse eller indgå ordentlig kontrakt med den husbond eller madmoder der ønsker tyendet.

(Politivennen nr. 683, Løverdagen den 31te Januar 1829, s. 72-73)