01 juni 2016

Anmodning til Theaterdirectionen.

Indsenderen har med en slags modbydelighed ofte betragtet de lazaronklædte maskinfolk der i deres smudsige dragt passerer frem og tilbage gennem parketgangen om aftenen når de søger hen for at få en hjertestyrkning i deres stamkvarter, den såkaldte "Røde Huse" i lille Kongensgade. Men foruden at det er et modbydeligt syn at se disse fedtede karle mellem pyntede damer og herrer, er det endnu værre at de på deres hyppige gennemmarch stryger sig op ad de skuespilbesøgendes klæder. Det løber vist som oftest ikke af uden pletter på grund af den fedtede berøring. Indsenderen vover derfor herved at anmode den ærede teaterdirektion om den opmærksomhed for publikum at anvise disse folk en anden vej som de uden at besvære de skuespilbesøgende, kan vandre ad for at hente deres fornødenheder.

På samme måde var det ikke af vejen om det subjekt der tænder lysene i den kongelige loge, havde dragt der passede til stedet. For at en skiden blå trøje stikker frem i logen en halv time før herskabet træder ind i samme, synes efter indsenderens mening aldeles at stride mod den uindskrænkede højagtelse man skylder kongehuset.

(Politivennen nr. 679, Løverdagen den 3die Januar 1829, s. 4-5)