11 juni 2016

Den ikke gode Hyrde.

Den hytte som står ved indgangen fra Nørrebro på Nørre Fælled, er nu flyttet noget nærmere ind på stenbroen. Og ved samme er ansat en hyrdekone til at have opsigt med at de køer der græsser på Fælleden, ikke undviger og løber hjem før tiden. Denne hyrdekone har kageudsalg, og beskæftiger sig langt mere med det end med køerne. For disse jages af en del mest blåklædte drenge under megen skrig og støj ved stokke og kæppe frem og tilbage mellem Fælleden og den nyindrettede bom ved stenbroen og omsider også ind igen på Fælleden. Dog således at en del drenge dygtigt prygler dyret, mens en anden ved at holde det i halen, lader sig slæbe et godt stykke vej. 

Men køerne bliver ikke blot mishandlet af drengene. Hyrdekonen gør også sit bedste til det. Hun har rigtignok en pisk stående bag døren med sejlgarnssnert. Men betjener sig dog af en ganske anden krabask. Dette var således tilfældet den 7. i denne måned om eftermiddagen da en af ovennævnte omkring jagede køer, en gråspraglet meget mager ko, af drenge hvoraf 2 hængte sig ved halen, under slag af stokke blev drevet forbi og bag hytten mellem denne og leddet hvorved den måske forstyrrede hendes udsalg. Hun lod sig da til syne med en knudret vandringsstav af tykkelse som et godt kosteskaft og gav dyret som endnu slæbte de to drenge ved halen, en halv snes dygtige drag. Dog forsikrede hun senere da nogle forbigående tiltalte hende for det, at det ikke var koen, men drengene hun havde haft til hensigt at prygle. Og som bevis på sin mildhed foreviste den ovenomtalte pisk som stod bag døren. 

Da det imidlertid ikke kan være de af stadens indbyggere som har køer til græsning på Nørre Fælled ligegyldigt om disse på grund af brugen af hendes knippel kommer mishandlede hjem eller med ituslåede ribben, så tror anmelderen i forening med flere nærværende ikke at burde undlade at gøre de ansvarlige opmærksomme på det.

(Politivennen nr. 703, Løverdagen den 20de Juni 1829, s. 404-406)