16 juni 2016

Et nyt Slags smaa Tiggere paa Strandvejen.

Søndag den 16. i denne måned passerede indsenderen med nogle bekendte til vogns Strandvejen. Da halvvejen omtrent var tilbagelagt, mødt de 5 små 8 til 10 års drenge som stillede sig op i en række. Da vognen kørte forbi, råbte de "vagt i gevær!" og "præsenter gevær!". Efter at denne ceremoni var forbi, løb anføreren hen til vognen og sagde: "Gode herre, giv os en skilling!". da man ikke straks ville give ham noget, vedblev han at løbe efter vognen og tryglede indtil man gav ham et par skilling. Da flere vogne så vidt vides er blev antastet på denne måde, så var det ønskeligt om det årvågne politi befriede almenheden fra sådanne påtrængende tiggere.

(Politivennen nr. 712, Løverdagen den 22de August 1829, s. 550-551)

Johan Lundbye: Pige i en flok drenge der slås (brudstykke), 1846. (Statens Museum for Kunst.)