16 juni 2016

Veien forbi Assistenskirkegaarden.

Det uvæsen som drives på oven nævnte vej er så vidt erindres allerede før påanket i dette blad. Indsenderen som ofte må passere denne vej om aftenen, da han om dagen har forretninger inde i byen, har ofte været vidne til hvorledes kvinder af det laveste og usleste slags har antastet forbigående mandfolk der. Og når disse ikke vil følge dem, da overlæsser dem med skældsord og forbandelser. Ved enden af Assistenskirkegården, i Rundingens grøfter ved Falkoneralle skal især sådanne menneskehedens afskum (både mandfolk og fruentimmere) opholde sig og opvarter de forbigående med taler af det mest gemene indhold. Man beder derfor de ansvarlige om at befri denne ellers så smukke vej for dette udskud.

(Politivennen nr. 712, Løverdagen den 22de August 1829, s. 551-552)