13 juni 2016

Farligt Ridderspil i Dyrehaugen.

De horisontale gynger i Dyrehaven er mellem stolene forsynet med afbildninger af heste eller andre dyr som især bestiges af unge drenge. Ved opstigningen væbnes disse med et sværd eller et spyd hvormed de under omdrejningen stræber efter at nedstikke nogle ringe som opsættes ved en af gyngens stolper. Denne spøg er farlig, og det så man også onsdag den 1. juli et sørgeligt eksempel på. En ung dreng der således var kommet op at ride, styrtede baglæns ned af hesten idet han ville nedstikke ringen, slog hovedet og bryst på bommene. Han var sikkert blevet endnu værre tilredt hvis ikke slået ihjel af de følgende bomme eftersom gyngen ikke øjeblikkelig kan standses i farten, hvis ikke hans far der stod i nærheden, lykkeligvis havde fået ham trukket til sig. Man kan af den grund ikke undlade at ønske at ejerne af disse gynger ville standse dette ridderspil med ringene. For det er farligt for børn, og børnene finder ingen morskab ved det.

(Politivennen nr. 705, Løverdagen den 4de Juli 1829, s. 441-442)

Redacteurens Anmærkning

Dyrehaven var på dette tidspunkt ved at blive en veletableret sommerforlystelse, også for de kongelige, hvilket fremgår at en artikel i Kjøbenhavnsposten, 12. juli 1830: