06 juni 2016

Hvorledes skal man forstaae det, som synes underligt?

I Pilestræde nr. 98 i stuen bor en mand ved navn Christian Kehlet. Han har borgerbrev som te- og porcelænshandler. Og desuagtet har der flere gange fra nævnte stue været bekendtgjort følgende i Adresseavisen:


"På chokoladefabrikken i Pilestræde nr. 98 i stuen, sjette hus på venstre hånd fra Østergade, udsælges alle sorter chokolade til billigste priser. Tillige beværtes med fineste vanillechokolade, en kop 8 skilling, en kontorditto 12 skilling, en pot 40 skilling, kaffe, te, punch, toddy, mælkepunch, vin mm. til yderst billige priser.

Da der nu på et sammesteds udhængt skilt står navnet O. J. Kehlet, en herre hvis tilværelse man aldeles omtvivler, så ønsker man at vedkommende ville give oplysning om denne underlige forveksling af navn og næringsbrug.


(Politivennen nr. 694, Løverdagen den 18te April 1829, s. 256)

Svar paa det, som synes underligt.

Jeg ynder ikke at være deltager i nogen handling eller handel der ikke ligefrem fører redeligheds stempel. Jeg finder det derfor passende i anledning af det i Politivennen nr. 6944 indrykkede stykke angående chokoladeudsalget i Pilestræde nr. 98 at gøre almenheden opmærksom på følgende:
  1. Der er i København kun en chokoladefabrikant ved navn Kehlet, og denne er undertegnede Reimer Timotheus Kehlet. Mit udsalg er på hjørnet af Gothersgade og Store Grønnegade nr. 343 i stuen til højre, og min fabrik på gården Rosenlund ved Værnedamsvej.
  2. Jeg R. T. Kehlet hverken har, har haft eller vil nogensinde have mindste andel i chokoladeudsalget i Pilestræde nr. 98 i stuen. Da flere har stået i den formening at det var mit udsalg, så berigtiges det herved. Hvorimod jeg skylder de mange der såvel i Gothersgade som på Rosenlund forrige sommer beærede mig med deres besøg, megen tak med forsikring om at jeg altid ved redelig og rimelig adfærd vil stræbe at vinde mine medmenneskers tillid.

Ærbødigst
R. T. Kehlet
Kongelig privilegeret chokoladefabrikant.

(Politivennen nr. 696, Løverdagen den 2den Maj 1829, s. 285-286) 

Redacteurens Anmærkning

Pilestræde 98 blev i 1859 til Pilestræde 11. Adressen eksisterer ikke længere, men lå formentlig hvor nu Illum ligger. Rosenlund på Værnedamsvej blev senere indrettet med luftballoner, fyrværkeri og koncerter. Gården er fotograferet i en artikel fra Berlingske Tidende.