21 juni 2016

Umusicalske Toner af en Musøcalisch.

I huset nr. 77 i Brolæggerstræde hører man hver aften en ynkelig skrålen og skrigen. Man har erfaret at denne stammer fra en mosaist der bor der, og som med hug straffer sin halvvoksne søn. Da denne ubehagelige skrigen ikke alene vækker husbeboernes samt genboers og naboers medynk, men forstyrrer dem i deres nattero, så anmodes vedkommende om at holde måde med sin revselse. Eller hvis denne absolut skal findes nødvendigt, da at foretage den på en anden tid. Skulle denne anmodning ikke bære frugt, håber man at husets vært vil bidrage til at hans beboere må nyde den nattero de med rimelighed kan gøre krav på. 

(Politivennen nr. 714, Løverdagen den 5te September 1829, s. 586-587)

Den slemme skrålen og skrigen af den lille mosaist i Brolæggerstræde nr. 77 ophørte straks efter anken om det i Politivennen nr. 714. 

(Politivennen nr. 715, Løverdagen den 12te September 1829, s. 638)

Brolæggerstræde 3 er det hvide hus med porten, til venstre for midten i billedet bag den høje personbil. (Eget foto, 2016)

Redacteurens Anmærkning

Brolæggerstræde 77 er nutidens Brolæggerstræde 3. Huset er opført 1796 af murermester Lauritz Thrane for brændenvinsbrænder Jeppe Hans Lijndgaard og er et af Københavns historiske huse.