18 juni 2016

Uordener ved Frue-Kirke

Motto: Og I skulle ei skænde min Helligdom

Hr. Udgiver.

Skønt jeg er en slet og ret mand og ikke befatter mig med at recensere og skrive om alskens ting, kan jeg dog ikke med ro se til hvorledes den nylig så skønt opbyggede Frue Kirke bliver vanhelliget ved uhumskheder af det ækleste slags som er posterede om disse hellige mure og frembyder intet opbyggeligt skue såvel for de kirkebesøgende som for de forbigående. 

Da jeg på grund af mine forretninger dagligt må passere denne vej, har jeg også været vidne til hvorledes en vis skoles drenge (jeg nævner ingen) ved deres hjemgang fra skolen dagligt har været beskæftiget med at drive deres lege og deres profane terningen- og klinkspil ved hovedindgangen ud til Nørregade. Jeg beder derfor Dem, hr. udgiver at indrykke disse linjer i Politivennen og derved hæmme de uordener som bedrives om Københavns skønneste kirkemure.

Ærbødigst
N. N.

(Politivennen nr. 713, Løverdagen den 29de August 1829, s. 568-569)

"En vis skoles drenge (jeg nævner ingen) har dagligt været beskæftiget med at drive deres lege og deres profane terningen- og klinkspil ved hovedindgangen ud til Nørregade." (Nørregade med Bispegården til venstre og indgangen til Frue Kirke til højre. Both)