17 juni 2016

Om en næsviis og uforsigtig Conditor-Dreng paa Vesterbros Theater, og en Anmodning til Bestyrelsen for dette Theater.

Vesterbros Teater udmærker sig ved adskillige mange gode subjekter. Men et subjekt (skønt det egentlig ikke hører til teatrets personale) er vist meget ubehageligt for publikum. Det er nemlig konditordrengen på anden plads. Dette eksempel en mignature på ubehændighed og næsvished trænger sig frem alle vegne på anden plads blandt tilskuerne. Og uagtet alle afslag og bønner om mere forsigtighed, falbyder og påtrygler han kager og spiritus, af hvilke sidste næsten det halve bliver spildt på folks tøj. 

Indsenderen var søndag den 23. i denne måned vidne til hvorledes omtalte dreng vist ødelagde en dames sjal ved at spilde en stor kvantum spiritus på det. Anmelderen og vist mange med ham synes det rimeligt at denne næsvise konditordreng ikke herefter ulejliger folk med sin påtrængenhed og blev hvor han hørte til. For hvem som ønsker at få nogen forfriskning, ved vel selv at finde konditoren.

Tillige anmoder man direktionen for dette teater ikke at udsælge flere billetter end at enhver skuespilbesøgende kan drage ånde, hvilket næppe var tilfældet torsdag den 20. og søndag den 23. i denne måned.

Indsenderen slutter med det ønske at disse to uordner snart må blive rettet.

(Politivennen nr. 713, Løverdagen den 29de August 1829, s. 560-561)


Annonce i Adresseavisen, 2. november 1829 fra Franz Kuhns teater på Vesterbro. Der er linedans, pantomime og ballet. Bemærk at danserne er "jomfruerne Levin", som formentlig er døtre af den Levin som er omtalt andetsteds i Politivennen.

Endnu en annonce, denne gang i Kjøbenhavnsposten, 6. august 1830 hvor søstrene Lewin optræder.